เหล็ก กิจไพบูลย์ เม็ททอล

0-2703-2066-7, 0-2388-0467, 0-2703-1191-2
kpbmetal@hotmail.co.th

แคตตาล็อกออนไลน์

ขายเหล็กเพลาหกเหลี่ยม

หมวดหมู่สินค้า :  เหล็ก
ตราสินค้า :  Kpb
คำค้นสินค้า :  เหล็กเพลาหกเหลี่ยม
ขอรายละเอียด เพิ่มรายการขอใบเสนอราคา

เหล็กเพลาหกเหลี่ยม (SS400 , S20C) (Hexagon Bars)

  • เป็นเหล็กที่สามารถนำไปใช้ในงานอุตสาหรรมประเภทต่างๆ ได้มากมายสืบเนื่องมาจากคุณลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างจากเหล็กทั่วไป
  • ไม่ว่าจะเป็นความละเอียดของขนาด, ความเรียบของพื้นผิว
  • และคุณสมบัติทางกลภาพบางประการ ซึ่งเอื้อให้เหล็กเพลาขาวมีอรรถประโยชน์ในการใช้งานสูงกว่าเหล็กประเภทอื่นๆ

เหล็ก กิจไพบูลย์ เม็ททอล

ที่อยู่ : 7/40-1 หมู่ 2 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0-2703-2066-7, 0-2388-0467, 0-2703-1191-2
แฟกซ์ : 0-2388-0468
อีเมล : kpbmetal@hotmail.co.th
เว็บไซต์ : kpbmetal.yellowpages.co.th, http://kpbmetal.com/